NVRD Jaarverslag 2019

Staan voor Mens én Milieu

De NVRD staat voor mens én milieu – dat is een van de leidende principes uit de toekomstvisie van de branche. Ondanks automatisering, digitalisering en robotisering blijft het werk in onze branche voor een groot deel mensenwerk. De branche is van oudsher een goede werkgever, ook voor mensen zonder diploma. Deze meerwaarde van onze branche op het sociale en economische gebied willen we beter voor het voetlicht brengen en uitbouwen. Vanuit die twee principes – goede werkgever ook voor mensen zonder diploma, en het blijvend ontwikkelen van mensen – geven we gezamenlijk vorm aan arbeidsveiligheid, duurzame inzetbaarheid en instroom.

Speerpunten Primaire activiteiten Wat ook onze aandacht had

Speerpunten

Leidraad Fysieke Belasting

Juni 2019 zijn de overleggen tussen werkgevers- en werknemersorganisaties omtrent de Leidraad Fysieke Belasting stopgezet.

Lees Meer

Leidraad Fysieke Belasting

Juni 2019 zijn de overleggen tussen werkgevers- en werknemersorganisaties omtrent de Leidraad Fysieke Belasting stopgezet. Men is niet tot een overeenstemming gekomen, waardoor de Leidraad niet in de Arbocatalogus opgenomen zal worden. NVRD en Vereniging Afvalbedrijven (VA) hebben het onderzoek dat ten grondslag lag van de nieuwe leidraad ter beschikking gesteld aan hun leden.   

Branchevisie

In 2019 is de eerste hand gelegd aan een branchevisie op duurzame inzetbaarheid en het verschaffen van duidelijkheid over onze rol en positie als branchevereniging als het gaat om opleidingen.

Instroom

In 2019 is een plan van aanpak opgesteld hoe we de instroom (van verschillende groepen) in de branche gaan bevorderen. Onderdeel hiervan wordt onder andere een nationale week van de Afvalhelden.

Primaire activiteiten

Verder uitvoering Route 2020

In 2019 is het project Route2020 afgerond. Het uit Route2020 voortgekomen event ‘Vakdag’ zal jaarlijks plaatsvinden, zo is besloten door O&O Fonds GEO en NVRD.

Lees Meer

Verder uitvoering Route 2020

In 2019 is het project Route2020 afgerond. Het uit Route2020 voortgekomen event ‘Vakdag’ zal jaarlijks plaatsvinden, zo is besloten door O&O Fonds GEO en NVRD. De overige resultaten van Route2020 zullen in 2020 bekend worden.

Uitbreiden ARBO-catalogus met BOR

De NVRD zit in het bestuur van de ARBO-catalogus.

Lees Meer

Uitbreiden ARBO-catalogus met BOR

De NVRD zit in het bestuur van de ARBO-catalogus. In 2018 is het besluit genomen om de ARBO-catalogus uit te breiden met ARBO-voorschriften gericht op werkzaamheden in het beheer van de openbare ruimte. In 2019 is hiertoe een werkgroep opgericht. Deze werkgroep zal 2020 gebruiken om inhoudelijke stukken voor de Arbocatalogus aan te leveren, welke vervolgens na goedkeuring van het bestuur van StAA worden opgenomen in de Arbocatalogus. Deze werkgroep zal vervolgens opgaan in de overkoepelende werkgroep Inzameling, Beheer en Onderhoud van de StAA.

Meer informatie: https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/ 

Wat ook onze aandacht had

Veiligheid

In 2019 is de NVRD aangesloten bij de Ongevallenenquête welke de VA al enkele jaren uitvoert.

Lees Meer

Veiligheid

In 2019 is de NVRD aangesloten bij de Ongevallenenquête welke de VA al enkele jaren uitvoert. Deze enquête zal jaarlijks onder de leden van de NVRD worden uitgevoerd. De NVRD is in 2019 ook gestart met het vormen van ‘ad hoc werkgroepen’ rondom actuele veiligheidsthema’s en blijft hiernaast betrokken bij de werkgroepen ‘Inzameling, Beheer en Onderhoud’,  ‘Communicatie’ en de ‘Afstemmende Werkgroep’ van de StAA.

ARBO

Bespreken gezondheidsaspecten bij nieuwe inzamelmethoden (zij-belading).

Lees Meer

ARBO

Bespreken gezondheidsaspecten bij nieuwe inzamelmethoden (zij-belading). 

Meer informatie: https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/

Veiligheid - branden

De NVRD is agenda-lid van de ‘Taskforce Afvalbranden’, welke is opgericht na de bijeenkomst ‘Hoe voorkomen we afvalbranden’ op 18 september 2019.