NVRD Jaarverslag 2019

Ontmoetingen

Het ontmoeten van gelijkgestemden is een belangrijke waarde van het lidmaatschap van de NVRD. Leden ontmoeten elkaar op bijeenkomsten en evenementen, bij de benchmarks en tijdens vergaderingen en overleggen. Begrippen die bij deze waarde horen zijn gezelligheid, vriendschap, het ‘wij-gevoel’, collegialiteit en genieten.

Congressen

28 maart        Gemeentelijk grondstoffencongres                                                        Utrecht, 550 deelnemers

15 mei           Algemene Ledenvergadering                                                                  Wageningen, 53 deelnemers

15 & 16 mei   Netwerkavond / Congres / Diner                                                           Wageningen, 327 deelnemers

2 oktober       Afvalconferentie 'ontmoeting en trots'                                                   Amersfoort, 225 deelnemers

5 december    Algemene Ledenvergadering                                                                  Rotterdam, 33 deelnemers 

 

Kennisbijeenkomsten 

20 maart          Kennisbijeenkomst over brancheafspraken vennootschapsbelasting  Arnhem, 44 deelnemers 

15/16/17 april  Studiereis Antwerpen                                                                            Antwerpen, 29 deelnemers

15 mei             Ledenbijeenkomst ‘Nieuwe afspraken over verpakkingen’                   Wageningen, 63 deelnemers 

12 september   Goed werkgeverschap: fluitend naar je werk                                        Arnhem, vervallen

6 oktober         Informatiebijeenkomst ‘Nieuwe afspraken verpakkingen’                    Utrecht, 101 deelnemers

6 november      Informatiebijeenkomst ‘Nieuwe afspraken verpakkingen'                    Zwolle, 55 deelnemers 

20 november    Kwaliteit & GFT-afval: een kijkje in de keuken                                      Utrecht, vervallen

17 december    Marktdag Textiel                                                                                     Urecht, 27 deelnemers

 

Young Professionals 

24 mei              Afvalinzameling op en met scholen                                                       Zwolle, 24 deelnemers

30 augustus      Ontmoet (on)ervaren                                                                             Breda, 37 deelnemers 

 

Regiobijeenkomsten 

West-Nederland 

13 maart        'Inzet van social media'                                                                              Leiden, 38 deelnemers 

4 september    SMART Cities & SMART Afvalinzameling                                                  Den Haag, 46 deelnemers 

6 november     Presentatie en rondleiding nascheidingsinstallatie                                 Rotterdam, 38 deelnemers 

Noord-Nederland

14 maart        ‘Klimaatakkoord en duurzame mobiliteit bij gemeentelijk taken'            Drachten, 35 deelnemers

20 juni           ‘Van Afval naar Grondstof – hoe doen we dat en wat lijkt te werken’      Meppel, 46 deelnemers

31 oktober      ‘Afval scheiden – jong geleerd is oud gedaan’                                          Zwolle, 36 deelnemers 

Zuid-Nederland 

11 april          'Aandacht voor kwaliteit'                                                                           Roosendaal, 45 deelnemers

26 november  Energie uit afval                                                                                         Roermond, 30 deelnemers

Midden-Nederland

9 mei            'Data gestuurd reinigen'                                                                             Geldermalsen, 21 deelnemers

12 december  Cijfers PMD-afval                                                                                        Nijkerk, 33 deelnemers 

 

VANG-bijeenkomsten

24 januari     VNG-bestuursbijeenkomst VANG-HHA 'Haal meer uit afval'                       Den Haag, 65 deelnemers

14 februari    'Kwaliteit (GFT en textiel)'                                                                          Den Bosch, 44 deelnemers

4 juni           'De Diftar paradox'                                                                                       Arnhem, 44 deelnemers

5 sept           'Meer en beter GFT'                                                                                     Nijkerk, 56 deelnemers