NVRD Jaarverslag 2019

Financiële kerncijfers

De Jaarrekening sluit voor het tweede jaar op rij op 0. Er heeft een onttrekking plaatsgevonden aan de reserve ten bedrage van € 93.771,-- als gevolg van bewuste keuzes om mee te doen aan de Nationale Denktank in 2018 en de werkzaamheden en externe ondersteuning in het kader van de onderhandelingen over de nieuwe Raamovereenkomst Verpakkingen. Besloten is om deze zaken uit de reserve ‘extra uit te voeren projecten’ te dekken. Een onttrekking uit deze reserve leidt uiteindelijk tot het 0-resultaat.