NVRD Jaarverslag 2019

Communicatie

Communicatie was in 2019 ook weer een belangrijk onderdeel van de algehele bedrijfsvoering van de NVRD. Sinds 2017 na de invoering van de nieuwe Stijl van het Huis doen we daarom jaarlijks onderzoek naar de beleving en waardering voor deze communicatie. Ook in 2019 hebben we samen met I&O Research weer een onderzoek gedaan onder de leden. Hieruit kwam een overwegend positief beeld van de communicatie. Iets waar we op in blijven zetten is de vindbaarheid en de zichtbaarheid van de communicatie. Dit waren ook de speerpunten voor 2019.

Middelen
Onderzoek laat ook zien dat de middelen van de NVRD zoals de nieuwsbrief, vakblad GRAM en de website www.nvrd.nl goed worden bezocht en steeds meer/vaker worden gelezen. Ook op social media is de NVRD anders gaan berichten in 2019. Veel meer content gerelateerd. Met effect we hadden een stijging van 30% in het aantal kliks op berichten.

Podcasting
In 2019 is de NVRD begonnen met het vormgeven van een nieuw middel: het maken van diverse podcasts. Audiobijdragen over uiteenlopende onderwerpen zoals Privacy in de Afvalbranche, het Jaarplan voor 2029 maar ook alle sprekers tijdens het NVRD jaarcongres zijn geïnterviewd voor dit Podcastkanaal. De eerste cijfers zijn positief. De podcasts van de NVRD worden gemiddeld door 300 unieke luisteraars beluisterd.